Return to Headlines

Your Voice Matters! Tu voz importa! Vwa Ou Enpòtan! Please take our survey. Por favor tome nuestra encuesta. Tanpri pran sondaj nou an.

Your Voice Matters! will allow us to check our progress, as related to these rigorous goals, as well as gain perspective from our families. We are very interested in the perspective of our families as an important part of our planning. The Westbury family/school relationship and partnership is central to our students’ success!

 

Vwa Ou Enpòtan!  pral pèmèt nou tcheke pwogrè nou yo, menm jan ak rapò ak objektif solid sa yo, epitou pou nou jwenn pèspektiv fanmi nou yo. Nou trè enterese nan pèspektiv fanmi nou kòm yon pati enpòtan nan planifikasyon nou an. Relasyon fanmi ak lekòl Westbury ak patenarya nou an se yon bagay ki enpòtan pou siksè elèv nou yo!

 

Your Voice Matters!...Family 2019 Westbury Public Schools

Password: WUFSD2019

 

¡Tu voz importa!  nos permitirá verificar nuestro progreso en relación con estos objetivos rigurosos, así como también obtener la perspectiva de nuestras familias. Estamos muy interesados ​​en la perspectiva de nuestras familias, como una parte importante de nuestra planificación. ¡La relación y asociación entre las familias de Westbury y la escuela es fundamental para el éxito de nuestros estudiantes!

 

Your Voice Matters!...Spanish Family 2019 Westbury Public Schools 

Password: WUFSD2019  

 

Teacher Link:

Your Voice Matters!!